Chernovtsy region orphanages

Orphanage name: Chernovtsy City Baby Orphanage.
Address: Ukraine, Chernovtsy oblast, Chernovtsy, Chapaeva Str., 2.
Contact phone: +380 372 23 21 56.

Chernovtsy Orphanage.
Ukraine, Chernovtsy oblast, Chernovtsy, Vynnychenka Str., 119.
+380 372 22 21 42.