Zakarpattia region orphanages

Orphanage name: Chynadievo Orphanage.
Address: Ukraine, Zakarpattia oblast, Mukachevo Region, Chynadievo.
Contact phone: +380 3131 6 23 52.

Dobryanskaya Orphanage.
Ukraine, Zakarpattia oblast, Dobryanskaya.
+380 3134 7 42 42.

Domboki Orphanage.
Ukraine, Zakarpattia oblast, Mukachevo Region, Domboki.
+380 3131 7 43 22.

Mukachevo Orphanage.
Ukraine, Zakarpattia oblast, Mukachevo, Dmitrova Str., 4.
+380 3131 2 32 53.

Perechyn Orphanage.
Ukraine, Zakarpattia oblast, Perechyn, Lomonosova Str., 1.
+380 3145 2 22 37.

Perekhrestya Orphanage.
Ukraine, Zakarpattia oblast, Vinohradivsky region, Perekhrestya.

Svalyava Baby Orphanage.
Ukraine, Zakarpattia oblast, Svalyava, B. Khmelnitsky Str., 1.
+380 3133 2 27 55.

Vinogradov Orphanage.
Ukraine, Zakarpattia oblast, Vinogradov, Kirova Str., 25.
+380 3143 2 35 60.