Lviv region orphanages

Orphanage name: Chervonograd Orphanage.
Address: Ukraine, Lviv oblast, Chervonograd, Ivasyuka Str., 4.
Contact phone: +380 3249 2 11 73.

Lviv city Baby Orphanage #1.
Ukraine, Lviv oblast, Lviv, Minina Str., 2.
+380 322 62 23 22.

Lviv city Baby Orphanage #2
Ukraine, Lviv oblast, Lviv, Antonovycha Str., 117.
+380 322 35 45 40.

Lviv city Orphanage.
Ukraine, Lviv oblast, Lviv, Tadzhytska Str., 21.
+380 322 71 22 08.

Yavoriv Foster House.
Ukraine, Lviv oblast, Yavoriv, Lvovska Str., 23.
+380 3259 2 12 71.